Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Soutěžní pravidla

2019

 

AMATÉRSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V AUTOKROSU AMČRA

 

1. VŠEOBECNĚ

 

1. 1. AUTOKROS je sportovní podnik na uzavřeném okruhu s nezpevněným povrchem, určený pro osobní automobily (tzv. plechové vozy), autokrosové speciály (tzv. bugyny). Tento, se jede v různých objemových kubaturách a věkových skupinách, kde mezi sebou soutěžící soupeří v jednotlivých rozjížďkách a finálových jízdách dle pravidel pořadatele, který zajišťuje veškeré služby a náležitosti, potřebné pro uspořádání závodu.

 

1. 2. Tato pravidla jsou souhrnem ustanovení, jimiž se řídí účastníci autokrosových závodů tj., pořadatelé, jezdci a jejich doprovody!!!

 

1. 3. Platnost těchto pravidel je od 1. 11. 2013

 

2. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

 

2. 1. Autokrosu se může zúčastnit osoba starší 18.ti let, vlastníci platný řidičský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny. Další podmínkou účasti je dobrý zdravotní stav, podepsané „Prohlášení jezdce – a ostatních podmínek k přijetí do závodu. Výjimka – osoba mladší 18.ti let se může podniku zúčastnit se souhlasovým podpisem obou rodičů. Minimální věk pro divizi Junior a N1 je 12 let a pro divize N2 a S1 je 16 let.Divize Junior max. 20 let.Divize S2 ,S3,S4,B1 a B2 od 18let.

 

2. 2. Jezdci a jejich doprovody se v průběhu celého závodu chovají disciplinovaně a sportovně. Dbají pokynů pořadatelů, rozhodčích či jiných pořadatelů a uposlechnou jich. Při veškeré činnosti dbají na bezpečnost všech ostatních osob v prostoru závodiště a jeho okolí včetně bezpečnosti své. Jezdec je plně zodpovědný za svůj doprovod a mechaniky, obzvláště za používání alkoholických nápojů a nevhodné chování vůči pořadatelům a ostatním účastníkům.

 

2. 3. Jezdci nesmí před ani během závodu používat alkoholické nápoje ani jiné prostředky, které by mohli snížit jeich schopnost k řízení vozidla. Pokud se jezdec odmítne podrobit dechové zkoušce, nebo tato bude pozitivní, bude ze závodu diskvalifikován.

 

2. 4. Organizátor nenese odpovědnost za škody vzniklé účastníkům na jejich vozidle a majetku.

 

2. 5. Je zakázáno v celém areálu vypouštět ropné produkty, případný únik je každý účastník povinen neprodleně nahlásit. Každý tým je povinen používat vanu nebo plachtu pro parkování závodního vozidla v depu. V případě nedodržení dojde k postihu. Při zjištění úmyslného vypouštění ropných produktů, bude toto potrestáno pokutou ve výši 50.000,-Kč účastník, který se takovéhoto přestupku dopustí, je povinen uhradit veškeré náklady spojené s odstraněním a nadále je vyloučen z celého seriálu závodů.

 

2. 6. Trénování a zkoušení vozidel na trati nebo k tomu určenému prostoru, v jiné době než stanoví pořadatel, není dovoleno.

 

2. 7. Rychlost mimo závodní dráhu je maximálně 5 km/h (rychlost chůze).

 

2. 8. Po ukončení závodu je jezdec – tým POVINEN po sobě uklidit prostor v DEPU.

 

 

2. 9. Soutěžní vozidlo, aby bylo v puštěno do závodu musí projít technickou prohlídkou určenou na časovém plánu.

 

3. SYSTÉM ZÁVODŮ

 

3. 1. Závod se skládá z:

   • Technická a formální přejímka – přihlášení jezdce a převzetí vozu do závodu

   • Trénink – 2 – 4 zkušební kola

   • 4. Série základních rozjížděk na 4 – 6 kol – dle délky tratě

   • Finále C, B – finálové jízdy o postup do finále A – jedou dle počtu přihlášených jezdců

   • Finále A – HLAVNÍ ZÁVOD DNE

 1. 2. Závod je vyhlášen :

  1.                                                                                        5. Divize Baggy – 4 x 2
   1. Divize Special 1- 1400 ccm     TA                     6. Divize Baggy – 4 x 4

   2. Divize Special 2- 1600 ccm      TA                     7.Divize N 1600 série TA

   3. Divize Special 3- nad 1600 ccm   TA                 

   4. Divize Special 4- 4x4 special   TA

Aby byla divize vyhlášená, musí se přihlásit minimálně 5 jezdců.

 

3. 3. Přihlášení do závodu

3. 3. 1. Před každým jednotlivým závodem se jezdec musí předběžně přihlásit a to buď telefonicky, přes SMS nebo přes webové stránky pořadatele. Přihlášení musí být provedeno nejpozději do čtvrtka do 20.ti hodin před vyhlášeným závodem.Podle přihlášení do závodu je rozepsán do prvních třech rozjížděk. V přihlášce musí

být uvedeno celé jméno, divize, auto, číslo vozu a telefon. V případě pozdního přihlášení je startovné o 200,- Kč vyšší.

 

3. 3. 2. Technická přejímka aby se jezdec mohl přihlásit do závodu, musí nejprve se svým vozem projít technickou prohlídkou. Vůz, který nesplní požadavky těchto předpisů, nebude k závodu přijat. Odstraníli jezdec závady zjištěné při přejímce v době, která je pořadatelem vymezena pro provedení TP, může své vozidlo opětovně přistavit k přejímce. Po provedení TP dostane každý jezdec doklad od technického komisaře o vpuštění do závodu, který předá při formální přejímce.Při TP je jezdec povinen předložit.:Přilbu, Závodní límec,Rukavice,Nehořhlavou kombinézu,pevnou Obuv.: toto vybavení je povinen jezdec mít řádně oblečeno na sobě při káždém vjezdu na trat´.Dodatečná technická přejímka je možná po dohodě s pořadatelem.

 

3. 3. 3. Formální přejímka –při FP jezdec předá řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku, předloží k nahlédnutí řidičský průkaz, průkaz pojištěnce, potvrzení o přijetí vozidla. Po zkontrolování daných náležitostí a zapsání do seznamu přihlášených, jezdec zaplatí startovné a je oficiálně přihlášen do závodů.

 

3. 4. Startovné

3. 4. 1. - na jeden  závod  Vyhlásí pořadatel na svých stránkách.Pokud bude možnost připojení k elek. síti,zaplatí každé závodní auto částku určenou majitelem tratě.Vjezd do areálu má zdarma pouze vozidlo, které veze nebo táhne závodní vůz.Každá ostatní vozidla budou platit parkovné.

 

3. 4. 2. - se nevrací, pokud je jezdec diskvalifikován nebo samovolně odstoupí. Startovné se vrátí pouze v případě, že jezdec odstoupí pro poruchu svého vozu ještě před první rozjížďkou. V tomto případě se pak vrací jedna třetina.

 

3. 4. 3. - Výše startovného určí pořadatel ,na každý závod může být jiná  .Cena vstupného je flexibilní a mění se podle daného závodiště.

 

3. 5. Rozpis rozjížděk

3. 5. 1. Pro každou divizi se jedou čtyři série povinných rozjížděk o délce 4 – 6 kol dle délky závodní tratě.Pokud neurčí pořadatel jinak.

 

3. 5. 2. V případě, že se do dané divize přihlásilo více jezdců, než je propustnost trati, jsou jezdci rozlosováni do rovnoměrných skupin a v nich jsou každou další rozjížďku prostřídáni a startují z jiných řad a míst. Jezdci jsou do skupin rozlosováni pomocí výpočetní techniky.

 

3. 5. 3. Rozestavení v rozjížďkách dle přihlášených vozů přes internet./zaslané přihlášky./

 

3. 5. 4. Rozpis rozjížděk – bude vyvěšen na tabuli v Depu

Sobota rozjížďky – dle přihlášení do závodů (vložení do klíče)

Neděle rozjížďky - dle bodů.

 Finále - dle bodů a možnost  postavení na startu.

3. 6. Bodování – Postupový klíč

3. 6. 1. Bodovací klíč

 Finále -                                                                        Rozjíždka -

Umístění 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10                                  Umístění 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Body 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11                              Body   15  12  10  8  6  5  4  3  2  1

 

Umístění 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Body 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

3. 6. 2. Postupový klíč

   • Do finále A postupuje přímo dle počtu získaných bodů z rozjížděk 6 jezdců.

   • Do finále B postupují jezdci na 7. až 16. místě, z Finále B do F A postupují 4 jezdci.

   • Do finále C postupují jezdci na 17. až 22. místě, z Finále C do FB postupují 2 jezdci.

   • V případě rovnosti bodů rozhoduje – lepší umístění, druhý, třetí,....nejlepší výsledek, pořadí ve společné rozjížďce, lepší pořadí v poslední rozjížďce,los.

 

3. 6. 3. Bodování do celkového seriálu – body se do celkového hodnocení seriálu závodů sčítají jak z rozjížděk, tak i z finálových jízd. V případě vyloučení jezdce z rozjížďky či finálové jízdy, tato počítána není. Jezdci, kteří nepostoupí z C či B finálových jízd jsou hodnoceni podle dojetí v dané jízdě.V případě vyhlášení deseti závodů se jeden závod jezdci škrtá (špatný výsledek nebo neůčast závodu) .V případě vyhlášení méně závodů jak deset tak se žádný závod neškrtá.Pokud je vyhlášen cesták ,tak se proplácí zpětně.Putovní pohár ,pro divize S1,S2,S3,S4,největší počet bodů bez rozdílu divize.

 

 

3. 6. 4. Body z rozjížďek budou udělovány pakliže vozidlo odjede min. 3 kola a bude odmávnuto v cíly.

 

3. 6. 5. Body ve finále se udělují i když vozidlo nenastoupí, ale pouze za poslední místo v dané finálové jízdě (C, B, A).Vozidlo musí nastoupit na trénink a jednu rozjíždku dojed aby měl nárok na body za finále.

 

3. 6. 6. Body se připisují vždy str.číslu přidělené danému vozu, výměna jezdce není možná  pakliže není napsán na přihlášce spolu spůvodním jezdcem.Pokud jezdec onemocní či z jiných důvodů nemůže nastoupit k závodu,smí jej zastoupit náhradník,ale pouze s vozem původního jezdce.

 

3. 7. Pravidla jízdy

3. 7. 1. START – jezdci se staví na start dle rozpisu rozjížděk. Rozestavění koordinuje startér.

 

3. 7. 2. STARTOVÁNÍ – se provádí startovacími světly, v případě poruchy se startuje praporem. Pro přípravu se jezdcům dává na vědomí informační tabulí případně vztyčeným praporem signál, že se blíží start.

 

 

 

3. 7. 3. ČEKACÍ DOBA – do vyzvání na start je doba, která trvá od okamžiku odstartování předchozí rozjížďky až do jejího konce. V tomto časovém rozmezí jsou jezdci povinni dostavit se na start nebo na místo určené pořadatelem. K nájezdu na start jsou jezdci vyzívání rozhlasem. V případě včasné žádosti pozdržení startu, je limit na opravu 3 minuty. Nedostaví-li se jezdec na start do času určeného pořadatelem, jízda bude odstartována bez něj. Jezdec se poté již do jízdy nesmí zařadit.

 

3. 7. 4. PŘEDČASNÝ START – v případě předčasného startu, se start opakuje a jezdec který předčasně odstartoval, je napomenut. Při opětovném předčasném startu téhož jezdce bude jezdec z rozjížďky vyloučen.

 

3. 7. 5. JÍZDA – při jízdě musí být jezdec řádně připoután minimálně čtyřbodovými pásy. Musí mít zapnutou kombinézu, řádně upevněnou helmu a závodní límec ,v případě, že vůz má místo skla síť, musí mít i nasazené sportovní brýle – bude kontrolováno startérem. - Jízdou vozidla se rozumí jízda na vytyčené trati.

    • Na trati lze jet libovolnou stopou a rychlostí. Přitom jezdec musí brát zřetel na bezpečnost svou, svých soupeřů, diváků a všech osob v prostoru závodiště. Stopa se musí dodržovat pouze při startu a to do místa určeného pořadatelem.

    • Na trati je zakázáno- úmyslné křížení, narážení, vytlačování z trati, či bránění předjetí evidentně rychlejšímu jezdci, či narážení do stojících vozidel. Dále je zakázáno couvání, které se smí použit pouze ve výjimečných případech a to při vyproštění vozu či návratu do směru jízdy. Přitom je jezdec povinen dát přednost vozidlům jedoucím pro trati a nesmí je ohrozit ani omezit. Zaviní-li jezdec při jízdě vzad kolizi, vystavuje se postihu.

    • V případě poruchy vozidla v průběhu závodu je jezdec povinen odstavit vozidlo ke kraji trati a za zvýšené opatrnosti toto opustit. V žádném případě nesmí na trati vozidlo opravovat (vztahuje se i pro doprovod). Při nedodržení tohoto ustanovení je jezdec diskvalifikován z celého závodu. Pokud dojde k otevření dveří řidiče či kapoty, jezdec musí okažitě opustit trať či zastavit na bezpečném místě. Cizí pomoc na trati je zakázaná.

    • Zastavení jízdy – pro zastavení jízdy se používá červený prapor. Jízda se zastaví, pokud dojde k jakémukoliv ohrožení jezdců, pořadatelů nebo diváků, pokud dojde k havárii na trati a je nutné zdravotní ošetření, jestliže se trať stane neprůjezdnou, při požáru vozidla a nebo pokud dojde k převrácení vozu (Jezdec, který převrátil, vůz do opakované rozjížďky nesmí nastoupit.)Při červeném praporu musí jezdci okamžitě zastavit na nejbližším vlajkovém stanovišti.  Pokud bude zastavena rozjížďka v prvním kole ,bude znovu odstartována ze startovního roštu dle rozpisu,v jiném případě bude odstartována z trati z cílové roviny v pořadí jak byly vozy zastaveny.

    • PŘI JÍZDĚ MUSÍ JEZDEC SLEDOVAT VLAJKOVOU A SVĚTELNOU SIGNALIZACI. VÝZNAM SIGNÁLU JE JEZDEC POVINEN ZNÁT A RESPEKTOVAT STEJNĚ, JAKO DALŠÍ POKYNY POŘADATELŮ A ROZHODČÍCH.

 

 

3. 7. 7. PROTESTY - jezdec může podat protest na styl jízdy nebo na technický stav vozu svých soupeřů. Podání protestu je pouze písemnou formou a podat ho může pouze jezdec. Poplatek za podání protestu je:

1000,- Kč – protest proti jednotlivým jízdám – musí se podat do 10 minut po skončí

5000,- Kč – protest proti nepovoleným úpravám na voze – možno podat kdykoliv.

Oprávněnost k protestům posuzuje komise složená z ŘZ, TK a SK (ředitel závodu, technicky a sportovní komisař) – proti výroku není odvolání.

V případě oprávněného protestu proti nepovoleným úpravám na vozech je viník povinen zaplatit pokutu 5000,-Kč.

V případě uznání protestu bude vklad vrácen, v opačném případě propadá ve prospěch pořadatele.

 

Demontáž dílů při protestu proti nepovoleným úpravám si provádí kontrolovaný tým sám, případně je vůz zaplombován a v následujícím týdnu je v autorizováném servisu překontrolován. Náklady na demontáž se hradí z vkladu na protest při uznání protestu z pokuty.

 

3. 7. 8 POSTIHY JEZDCŮ – TRESTY

    • Napomenutí – je výstraha jezdci před dalším případným trestem – jezdec pokračuje v jízdě nebo v závodě bez omezení. Dává se ústně nebo černobílým praporem. Např. najetí do soupeře, předčasný start, změna směru jízdy po startu, vyjetí mimo trať, pozdní příjezd na start, nekompletní nebo nedokonalá ústroj jezdce, nerespektovaní pravidel a příkazů pořadatelů.

    • Vyloučení – je vyřazení z dané jízdy, může být dáno v průběhu rozjížďky i po ní. Při tomto nemá jezdec nárok na bodové ohodnocení. Dává se ústně nebo černým praporem např. nesportovní a agresivní jízda, zkrácení tratě, jízda s otevřenými dveřmi nebo přední kapotou, nerespektovaní pravidel seriálu a příkazů pořadatelů, zcela zjevné najeti do soupeře, vytlačování vozidla soupeře, úmyslné bránění v jízdě rychlejšímu soupeři, pokud jezdec obdrží druhé napomenutí za stejný přestupek, při couvání na trati – mimo návratu do směru jízdy – dle. 3. 6. 5.

    • Diskvalifikace – je okamžité vyřazení jezdce ze závodu nebo celého seriálu. Např. nebezpečí či rychlá jízda mimo trať nebo zkušební dráhu, urážka pořadatele, soupeře a jeho doprovodu, při požití alkoholu či jiných zakázaných látek, nesportovní chování své či svého doprovodu, jízda v protisměru, svévolné vjetí na trať, při druhém vyloučení v závodě, při nezajištění vozidla proti úniku ropných látek, při fyzickém napadení soupeře nebo pořadatele, nájezd do vozidla soupeře v depu či na trati po jízdě, atd. Tresty se týkají pouze jezdců, avšak udělují se jim i za provinění jejich doprovodu.

 

3. 8. SIGNALIZACE

 

3.8.1. Jednotlivá kola jsou signalizována v prostoru cíle světelným zařízením nebo tabulemi. Vždy je zobrazen údaj o počtu kol do cíle.

3.8.2. Žlutý prapor – signalizuje nebezpečí na trati. V úseku od vlajky k nebezpečnému místu na trati jsou povinni snížit rychlost, zvýšit pozornost a nepředjíždět ostatní jezdce, mimo jezdce, který se dopustil jezdecké chyby nebo zastavil. Pokud jezdec předjíždí jiného jezdce a předjíždění nedokončí před vyvěšenou vlajkou, musí okamžitě předjíždění zastavit a zařadit se za předjížděného jezdce. V opačném případě je jezdec z jízdy vyloučen. Je zakázáno dojíždět předního jezdce a zkracovat vzdálenosti mezi jezdci. V takovém případě je jezdec vyloučen. Jezdec bude vyloučen, pokud není zřetelné, že snížil rychlost od signalizace k překážce nebo do překážky najel.

Dvě žluté vlajky signalizují vážné nebezpečí na trati nebo změnu situace proti předcházejícímu průjezdu na jednu žlutou vlajku. Po dvou průjezdech je signalizace snížena na jednu žlutou vlajku při snížené míře nebezpečí na trati.Signalizace je prováděna vlajkou v pohybu. Vyšší intenzita pohybu značí větší nebezpečí.

3.8.3. Červený prapor – zastavená jízda. Jezdec okamžitě zastaví vozidlo na nejbližším vlajkovém stanovišti a vyčká dalších pokynů pořadatelů. Právo vyvěsit červenou vlajku mé pouze ředitel závodů. Signalizace je prováděna vlajkou v pohybu.

3.8.4. Černý prapor – vyloučení jezdce z rozjížďky. Jezdec neprodleně opustí trať.

Signalizace je prováděna vlajkou v klidu.

3.8.5. Modrý prapor – signalizuje jezdci umožnit předjetí jezdci za sebou.

Signalizace je prováděna vlajkou v pohybu.

3.8.6. Černobílý šachovnicový prapor – cíl rozjížďky.

Signalizace je prováděna vlajkou v pohybu.

3.8.7. Černobílý prapor – napomenutí jezdce před vyloučením z rozjížďky.

Signalizace je prováděna vlajkou v klidu.

3.8.8. Zelený prapor -volná trať.

Signalizace je prováděna vlajkou v klidu.

3.8.9. Bílý prapor – upozornění, že před jezdcem je pomalé vozidlo.

Signalizace je prováděna vlajkou v pohybu.

 

3. 9. CENY

3. 9. 1. Ceny v závodě – pořadatel vyhlašuje a oceňuje první tři v každé divizi, která splnila podmínku vyhlášení třídy. Ceny v závodě – pohár, věnec nebo medaile, věcná cena.

3. 9. 2. Ceny v seriálu pořadatel vyhlašuje a oceňuje první tři v každé divizi. V případě, že divize minimálně 3x splnila podmínku vyhlášení třídy, bude se tato divize vyhlašovat. Ceny v poháru – pohár, věcné ceny.Jezdec se musí zůčastnit minimálně třech závodů na dvou tratích, aby byl oceněn v celkovém poháru..Putovní pohár , divize S1,S2,S3,S4.N1

 

4. POŘADATEL

 

   • Zajišťuje veškeré služby pro chod závodu – tj. Záchranná služba, hasičská služba, odtahová služba, kropení, pořadatelská služba, zajišťuje ceny, pořadatel nezajištuje – pojištění vozů, pojištění jezdců vůči třetí osobě.Nepředané věcné ceny propadají pořadateli.

    • Pořadatel si vyhrazuje právo umístit bezplatně na každém soutěžním vozidle reklamní nápisy na místech jako jsou dveře jezdce, spolujezdce nebo blatníky.

    • Pořadatel si vyhrazuje právo v případě potřeby úspory místa při větším týmu omezit přístup více doprovodným vozidlům. Tato by pak v případě potřeby musela být odstavena na parkovišti pro diváky!!!!!!

 

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNY A ÚPRAVY TĚCHTO PŘEDPISŮ!!!!!