Jdi na obsah Jdi na menu
 


Technické předpisy 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÉ PŘEDPISY

 

 

Motorsport Radeč klub v AČR

 

 

Autoklub Radeč z.s.

 

 

 

Platí pro závodiště Radeč

 

a závody s nimi spojené

 

 

Mezinárodní amatérské mistrovství ČR

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

Autor : Ladislav Saidl, Rudolf Švorc, Jan Nešpor, Vladimír Müller, Miloš Vladovič, Jiří Janda,

 

 

 


 

VŠEOBECNÉ PŘEDPISY

 

1. VŠEOBECNĚ

 

1.1 Soutěžní vozidla musí beze zbytku splňovat podmínky tohoto předpisu, výjimky neplatí.

Výjimku může udělit ředitel závodu po návrhu technického komisaře a to na jeden závod.

Maximálně lze udělit výjimku na dva po sobě jdoucí závody, ale o výjimku se musí žádat před

každým závodem. Výjimka musí být písemná a uložena u ředitele po dobu celého závodu. O

výjimku musí být požádáno předem, udělení výjimky je bezplatné. V rámci RTP

lze udělit celoroční výjimky a to u vozů postavených v minulých sezónách. Pokud má vozidlo

platný Průkaz Sportovního Vozu vydaný pro ročník 2020 Autoklubem ČR pro disciplíny

Autocross nebo Rallycross, může, ale i nemusí spnovat podmínky pro účast v Radeč cupu.

 

Výjimku nelze udělit na : - nedostatečný nebo poškozený rám

- poškozené pásy nebo poškození sedačky jezdce

- nefunkční odpojovač a jeho nesprávné umístění, chybná montáž

akumulátoru

- absence či nedostatečnost přepážky za jezdcem

- špatná montáž palivové nádrže

- špatná ústroj jezdce

- špatná tažná oka nebo jejich nedostatečný počet

 

1.2 Agregát, podvozek a karosérie musí vycházet z typu výrobce dané značky, to neplatí pro třídu

Buggy, Kart, nad 1600 ccm a Speciál. Maximální hranice hlučnosti je 100 dB.

 

1.3 Vozy musí mít minimální váhu (viz dále dle tříd), včetně provozních náplní, bez PHM a jezdce.

Tolerance při vážení je 20 kg. Vozy nesmějí mít porušené a odlehčené základní

bezpečnostní a nosné prvky. Povoleno je pouze vyřezání prostoru pro rezervo.

Vozy třídy N1400 ccm je zakázáno odlehčovat. U vozidel které se účastnily závodů v minulých

letech s vyřezaným prostorem pro rezervo, bude toto tolerováno i v třídách N.

 

1.4 Kapoty musí být zachovány, bez výztuh, zadní může být upravena nebo nahrazena plechem ne

tenčím než 0,5 – 3 mm. Přední kapota musí být proti samovolnému otevření zajištěna

samostatně fungující součástkou, kterou je možné odjistit bez použití nářadí.

Kapota musí být upevněna ve čtyřech bodech a musí být odstraněno sériové otevírání kapoty

(zákaz používání pružných gum a závitových tyčí). Zadní kapota může být připevněna napevno.

U vozu s motorem vzadu musí být provedení zadní kapoty stejné jako přední.

 

1.5 Skla na vozidle musí být odstraněna, ale přední sklo musí být nahrazeno kovovou mříží či

pletivem o maximální velikosti ok 2 x 2 cm, min.průměr 2 mm. Pokud je přední sklo zachováno

musí být vozidlo vybaveno zcela funkčními stěrači a ostřikovačem s nádrží na minimálně pět

litrů vody a proti vypadnutí zachyceno ke karoserii minimálně čtyřmi pevnými úchyty. Zničené

přední sklo musí být vyměněno, poškozená mříž či pletivo musí být opraveno.

Boční skla mohou být nahrazena makrolonem tl. 3 - 5 mm nebo přelepeny bezpečnostní fólií. Při

použití makrolonu musí být při technické prohlídce předložen atest.

Pro třídu N1400 je doporučeno ponechat přední sklo.

 

1.6 Zrcátka Musí být minimálně dvě, v provedení autozrcátka, min. velikosti 10x15 cm, jedno

umístěno uvnitř vozu, druhé na vnější straně u řidiče.

 

1.7 Výztuhy. Je povoleno vyztužení přední části vozu a to pouze originální výztuhou, nebo

výztuhou trubkového tvaru (max. 40x2 mm). V prostoru světlometů minimálně 10 cm za

předním vnějším obrysem vozu bez nárazníku a nesmí zasahovat do blatníků, dále

bezprostředně za vrchní hranou předního čela.

Ve spodní části vozu je povoleno vyztužení od vnitřní strany podběhů (směrem k motoru)

za spodní hranou předního čela. Dále jsou povoleny lyžiny k ochraně spodní části motoru a

převodovky, které lze doplnit i krycím plechem. V zadní části vozu je povoleno vyztužení

10cm za vrchní i spodní části zadního čela, přičemž nesmí zasahovat do blatníku a

provedení musí být stejné jako v přední části vozu.

Vyztužení bočních částí vozu je zakázáno. Vnější vyztužení karoserie je zakázáno. Toto ust.

neplatí pro třídu N1400 ccm, jakékoliv vyztužení je v této třídě zakázáno, mimo lyžin pod

motor.

 

1.8 Sedadlo řidiče musí být anatomické, jsou povoleny pouze sportovní sedačky. Musí být řádně

upevněno do karoserie a místa spojů zesílena. V prostoru opěrky hlavy musí být řádně

upevněno, nestačí jednobodové upevnění. U vozu, kde se střídají jezdci v posádce, musí být

sedadlo pevně uchyceno v každé poloze tj prošroubováním min. na dvou místech pro každou

polohu.

Sedadlo musí být vybaveno minimálně pětibodovým bezpečnostním pásem, který musí být

řádně ukotven pevnostními šrouby do zesílených kotevních míst a centrální bezpečnostní

sponou. Spona pásu a celý pás včetně upevnění nesmí vykazovat známky poškození nebo

opotřebování a musí být ve všech směrech spolehlivý. Pásy nesmí být ručně šité. Musí být

použity plně funkční homologované pásy (i s prošlou homologaci) určené pro autosport

s centrální sponou – zámkem

 

1.9 Ochranný rám snižuje riziko zranění jezdce, musí ním být vybaveno každé vozidlo a nesmí

vykazovat známky poškození nebo deformací. Zvláště u oblouků nesmí být deformován profil

trubky. Rám se skládá se dvou příčných nebo podélných oblouků, výztuh, kterými jsou

oblouky propojeny a vzpěr, kterými jsou oblouky do karoserie upevněny. Oblouky i vzpěry jsou

ukončeny patkami (příloha č.1), pomocí kterých je rám připevněn ke karoserii v zesílených

místech šroubovými spoji nebo přivařením. Velikost patky min. 10x10 cm, síla 3mm. Jeden

příčný oblouk je nad sedadlem jezdce za sedícím jezdcem, druhý podél předních sloupků.

Podélné oblouky opisují přední a střední sloupky vozu. Rám musí být svařen v nejlepší kvalitě,

rozebíratelné spoje mohou být jen mimo hlavní oblouky. Pokud je patka přišroubována, jsou

použity minimálně 4x šrouby M8, ze spodní strany karoserie je nutné použít protipodložku.

Vyztužená místa karoserie musí přesahovat patku. Jsou povinné výztuhy bočnic rámu umístěné

v 1/3 výšky dveří a to u obou dveří. Na straně jezdce musí být vyztužení bočnic rámu

v provedení X, na straně spolujezdce minimálně T (doporučeno stejně jako u řidiče).

Nad hlavou řidiče a za ním musí být diagonální výztuha.

Rám je možné doplnit dalšími výztuhami. (Příloha č.2 ) Jako materiál je možné použít

bezešvou trubku, min 40 x 2 mm (uhlíkatá ocel tažená za studena pevnost v tahu 350 N/mm2).

Rám nesmí být namontován do podběhů. Rám nesmí být veden blatníky a vně vozidla. Od

sezóny 2015 musí mít nově stavěná auta rám z trubek min. 42 x 2 mm a za řidičem musí být

umístěna výztuha ve tvaru „X“. Pro výztuhy je možno použít trubku mn. 40x2 mm.

 

1.10 Tažná oka musí být na vozidle umístěna vpředu a vzadu, vně vozidla, minimálně po jednom.

Oka musí být pevně připevněna k  nosným prvkům vozidla (např. rám motoru). Je zakázáno

připevňovat oka ke karosérii nebo výztuhám a tažná oka musí být natřena výraznou barvou

oproti barvě vozu a to žlutou nebo červenou. Je zakázáno umisťovat tažná oka pod kapoty nebo

dovnitř vozu. Řetízky místo ok jsou povoleny, textilní poutka (kurta) také (jen originál).

Připevnění oka musí byt pevnostně stejné jako pevnost oka !!! a to přivařením nebo min. dvěma

šrouby M12 s pojistnou matkou a velkoplošnými podložkami.. Oka musí být dostatečně

dimenzována s ohledem na váhu vozu a musí mít patřičnou vnitřní světlost. V případě poškození

oka musí být na vozidle náhradní zapojení, které lze okamžitě použít (nesmí být pod kapotou)

 

1.11 Lapače nečistot musí být za hnací nápravou a to v libovolném provedení, ale účinné, materiál

plast nebo guma. Třída Buggy musí mít lapače na všechna kola.

1.12 Palivová nádrž sériová může být odstraněna a nahrazena jinou homologovanou nádrží. Nádrž

muže být umístěna kdekoliv, min. 30 cm od vnějšího obrysu vozu a musí být řádně upevněna

ke karoserii. Nesmí být umístěna v blízkosti výfukového potrubí, v případě,že je umístěna

v prostoru pro posádku, musí být zakryta. Nádrž může být sériová nebo musí být z kovového

materiálu a osazena spolehlivým uzávěrem paliva zabraňující otevření nádrže nebo vytékání

paliva při všech jízdních podmínkách, zejména při převrácení vozu. Na nádrži nesmí

být přivařeny žádné úchyty a nádrž smí být připevněna k pevné části vozu pouze pásky

(křížem) z kovového materiálu vypodložené pružným materiálem (gumou ap.).

U třídy N1400 je povoleno umístit nádrž uvnitř vozu a to Trabant nebo sportovní..

Sériová nádrž v původním umístění musí být zespodu vozu chráněna plechem min. tl. 2 mm.

Odvětrání nádrže musí být bezpečné, spolehlivé a nesmí být vyvedeno v motorovém prostoru

nebo nad ním nebo v prostoru pro posádku, musí být vyvedeno mimo vůz a musí být osazeno

zpětným ventilem.

Palivové potrubí musí být bezpečné, spolehlivé, pružného typu, aby nedošlo k prasknutí

potrubí nebo nádrže při deformaci, vedené v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů a min.

30 cm od vnějšího obrysu vozidla.

 

1.13 Palivo. Je povolen běžný automobilový a sportovní benzín, olej na mazání motoru je libovolný.

Jsou zakázány jakékoliv přísady na zvýšení oktanového čísla a dále je zakázáno jakékoliv

dodatečné přisávání a vstřikování plynů do sacího potrubí nebo do motoru.

 

1.14 Pneumatiky a disky kol jsou libovolné. Pneu je možné libovolně prořezávat. Pneu s hroty,

použití sněhových řetězu a pneu s šípovým vzorem, jakož i dvoumontáž je zakázána.

Autokrosové pneu bez bočního dezénu lze použít. Max. povolená mezera mezi kostkami

dezénu je 15 mm. Toto ust. neplatí pro třídu N1400 ccm.

 

1.15 Brzdy jsou libovolné, ale musí být minimálně dvoukruhové a plně funkční. Brzdové hadice a

trubky musí být chráněny proti proražení a to minimálně polohou, z okruhu nesmí unikat

kapalina. Ruční brzda musí být funkční, povoleno odstranění aretace. Ust. neplatí pro třídu

N1400 ccm.

 

1.16 Světla na vozidle musí být demontována, veškeré skleněné a plastové tříštivé díly osvětlení

musí být odstraněny. Otvory vzniklé po odstranění těchto dílů je nutné zakrýt plechem o

maximální tloušťce 1 mm nebo pružným plastem tak, aby nevznikly ostré hrany. Na vozidle

musí být v zadní části, souměrně k ose vozidla, nejlépe v prostoru zadního okna, umístěno

jedno koncové plně funkční červené světlo osazené žárovkou min. 21 W a ovládané

vypínačem z místa řidiče nebo automaticky při nastartovaném motoru. Rozsvícené světlo

nemusí být indikováno kontrolkou.

Vedle koncového světla, souměrně vpravo i vlevo, je umístěno jedno plně funkční brzdové

světlo červené barvy osazené žárovkou 21 W. Pro všechna tři světla je možné použít koncová

světla do mlhy (zadní mlhovky). Doporučujeme používat světla osazená LED diodami, ale o

minimálně stejné svítivosti jako světla se žárovkami.

 

1.17 Startér je na vozidle povinný, nemusí být sériový, ale plně funkční.

Toto neplatí pro třídu N1400 ccm.

 

1.18 Odpojovač akumulátoru je na vozidle povinný. Musí být umístěn uvnitř, v levé, přední části

vozidla, a vně vozu ovládaný pouze z prostoru mezi levým sloupkem a přední kapotou.

Vnější ovládání musí být provedeno pouze lankem v bovdenu tvořícím na konci oko o min.

průměru 5cm (oko musí jít lehce uchopit i v rukavici), oko musí být zesíleno navlečenou

bužírkou nebo omotem páskou apod. nebo zesílenou koncovkou tvaru „T“. Musí být nezávisle

ovladatelný jezdcem i jinou osobou pro případné odpojení elektrických obvodů v případě

kolize nebo havárie.

Jakékoliv jiné umístění odpojovače je zakázané. Místo vnějšího ovládání

odpojovače musí být označeno zcela viditelně modrým trojúhelníkem s červeným bleskem.

 

1.19 Akumulátor je na vozidle povinný, je možné použít akumulátor libovolné kapacity. Ke

karoserii vozidla musí být akumulátor pevně a spolehlivě připevněn (nestačí uchycení za spodní

hranu akumulátoru), aby nedošlo k jeho uvolnění. Kontakty akumulátoru musí být opatřeny

izolačním materiálem tak, aby ani při převrácení vozu nedošlo k propojení kontaktů. Živý vodič

od akumulátoru (zpravidla +) nesmí být volný a při průchodu karoserií musí být chráněn další

izolační ochranou tj. nesmí se proklepat a prořezat. Pokud je akumulátor v prostoru řidiče, musí

být navíc řádně zakryt odnímatelným krytem z PVC nebo podobným izolačním materiálem.

Doporučené umístění je mezi zadní podběhy, alternativně na pozici spolujezdce.

U třídy N1400 ccm je doporučeno zachovat akumulátor na místě dle typu vozu v zesílených

úchytech.

 

1.20 Stěrače a ostřikovač předního skla jsou povinné v případě vozidla s předním sklem viz ust.

1.5, musí být plně funkční. Stěrač muže být jeden, ale musí setřít min. 2/3 skla.

 

1.21 Elektrická instalace elektrická instalace na vozidle je libovolná. Je povolena úprava,

doporučuje se stávající nepotřebné vodiče odstranit, min. odpojit od el. energie. Okruhy musí

být jištěny proti zkratu.

 

1.22 Zpětný chod musí mít každé vozidlo funkční, je možná libovolné konstrukce (mimo N1400).

Třída buggy nemusí mít zpětný chod.

 

1.23 Ostatní Reklamy a potisky na vozidle nesmí zakrývat nebo rušit povinné potisky (startovní

čísla apod.).

Doporučuje se na dveře řidiče, pod spodní okraj okna, vylepit jméno jezdce a krevní skupinu.

 

1.24 Startovní čísla. Vozidlo musí být vybaveno min. pětkrát startovním číslem a to na přední

kapotě, na obou předních dveřích, na tabulce na střeše a na předním okně.. Číslo na tabulce

musí být čitelné z obou stran vozidla.

Startovní čísla na kapotě a dveřích musí mít bílý čtvercový podklad velikosti 40 x 40

cm, černé číslice o velikosti minimálně 35 x 20 x 3 cm. Tvar a provedení číslic musí mít

charakter technického písma. Pokud bílý podklad splývá s barvou vozu musí být na okraji

výrazně olemován černou barvou.

Startovní číslo na tabulce, umístěné na střeše vozidla, musí mít velikost tabulky minimálně

20 x 20 cm a vlastní číslice musí mít odpovídající velikost a být dobře čitelné.

Barevné provedení je stejné jako na kapotě a dveřích.

Startovní číslo na tabulce lze nahradit čísly v pravém a levém zadním rohu střechy, velikost a

provedení musí být stejné jako na dveřích.

Startovní číslo na předním okně musí být umístěno v pravém horním rohu předního skla

nebo sítě. Velikost tabulky min. 15x15 cm, číslo musí odpovídat velikosti tabulky.

 

1.25 Jezdec musí mít kombinézu, ochranné brýle, přilbu, rukavice, obuv, kuklu, límec

a tričko – rolák. Kukla a tričko – rolák musí být homologované (i s prošlou homologací), tričko

musí mít dlouhé rukávy. Sportovní límec je povinný pro všechny třídy.

 

1.26 Videokamery musí být umístěny tak, aby při jízdě nedošlo k jejich uvolnění a v případě havárie

ke zranění jezdce.

 

1.27 Vozidlo, které nebude splňovat předpisy dané třídy bude přeřazeno do třídy, ve které bude

předpisy splňovat.

 

Pokud je v předpisech odkaz na N1400 ccm, platí to i pro Škoda N1400 ccm.

Pokud není uvedeno jinak, platí, co není povoleno, je zakázáno.

 

TŘÍDA 1400 a 1600 ccm

 

 

2. KAROSERIE

 

2.1 Váha vozu. Vozy musí mít minimální váhu 680 kg (Třída 1400) a 700 kg (Třída 1600).

 

2.2 Karoserie musí být sériová se zachovalým vnějším obrysem, je zakázáno zkracovat a

prodlužovat, aerodynamické prvky jsou povoleny. Pickup je povolen pouze se série. Na vozidle

musí být všechny blatníky bez vnitřních výztuh. Zadní čelo musí být zachováno, případně

nahrazeno plechem. Šířka karoserie musí být maximálně 2,5 m.

Podlaha musí být sériová, je povoleno odstranit prostor pro rezervo. Podběhy musí být sériové.

Vyztužení prahů karosérie je zakázáno. Z karoserie a jejich vnějších částí nesmí

vyčnívat žádné ostré předměty a na částech karoserie nesmí být žádné ostré hrany. Při opravách

a úpravách přední části karoserie nesmí být použit plech silnější než 2 mm, (Al plech 0,5-3 mm).

Chybějící nebo deformované části karoserie se nesmí nahrazovat trubkami či jinými profily. Na

vozidle nesmí být tažné zařízení.

 

2.3 Dveře řidiče musí být zachovány v sériovém provedení otevíratelné z obou stran, na vnitřní

straně zakryté. Dveře u spolujezdce musí být funkční, bezpečně otvíratelné z obou stran.

Sklo ve dveřích řidiče musí být nahrazeno kovovou mříží či pletivem o maximální velikosti ok

2 x 2 cm, min. průměr drátu 2 mm. Mříž či pletivo musí být bez poškození.

V případě, že na bočních dveřích není kovová mříž musí být u řidiče použita polyamidová

ochranná síť a makrolon.

Zadní dveře musí být původní, případně upravené tak, že musí mít 2/3 původního tvaru a mohou

být připevněny napevno. Dveře musí být zajištěny proti samovolnému otevření. Přední dveře

nejsou povoleny dělené. Třetí nebo páté dveře mohou být nahrazeny čelem do výšky horního

okraje původních zadních světel.

 

2.4 Mimo dveří řidiče jsou povoleny laminátové kity.

 

2.5 U vozů vyrobených podle předchozích pravidel bude udělena výjimka po konzultaci a prohlídce

Hlavního technického komisaře.

 

 

 

3. MOTOR

 

3.1 Motor Je možná jakákoliv úprava motoru dle koncernové značky (obal koncernový).

Maximální zdvihový objem motoru je 1400 resp.1600 ccm, pro přeplňované motory platí

koeficient 1,4 tj.

Třída 1400 ccm bez turba a kompresoru.

 

3.2 Uložení motoru a upevnění musí být v sériovém provedení, povoleny jsou pouze výztuhy na

zesílení a náhrada pružných lůžek pevným uložením. Je povolena odchylka +-5 cm vzhledem

k  sériovému uložení.

 

3.3 Chlazení motoru libovolné. Chladič je možné umístit do prostoru kabiny jezdce s tím, že za

sedadlem řidiče musí být přepážka, která musí zabránit, aby za žádných provozních podmínek

nedošlo k opaření jezdce.

 

3.4 Výfukové potrubí libovolné, ale musí být tlumič výfuku.

 

 

4. PŘEVODOVKA

 

4.1 Převodovka libovolná, zpátečka musí být.

 

4.2 Uložení libovolné

 

4.3 Řazení může být libovolné.

 

4.4 Diferenciál jsou povoleny jakékoliv úpravy.

 

4.5 Spojka může být libovolná.

 

 

 

 

5. NÁPRAVY

 

5.1 Nápravy, ramena, poloosy libovolné, ale musí vycházet ze stejných kotevních míst do

karosérie jako v sériovém provedení.

 

5.2 Poháněná náprava smí být pouze jedna.

 

5.3 Pérování a tlumiče možno použít libovolné, povolena je výztuha mezi tlumiči přední i zadní

nápravy. Je povoleno použití stabilizátorů. Tlumiče mohou být uloženy libovolně

oproti sériovému uložení.

 

5.4 Řízení a spojovací tyče libovolné. Musí být odstraněno zařízení zabraňující krádeži.

 

5.5 Rozvor náprav musí být sériový, bez úprav a změn.

 

5.6 Rozšíření náprav max. s vnějším obrysem vozidla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TŘÍDA nad 1600 ccm

 

 

2. KAROSERIE

 

2.1 Váha vozu. Vozy musí mít minimální váhu 750 kg.

 

2.2 Karoserie musí být sériová.se zachovalým vnějším obrysem, je zakázáno zkracovat a

prodlužovat, aerodynamické prvky jsou povoleny. Pickup je povolen pouze se série. Na vozidle

musí být všechny blatníky bez vnitřních výztuh. Zadní čelo musí být zachováno, případně

nahrazeno plechem.

Vyztužení prahů karosérie je zakázáno. Z karoserie a jejich vnějších částí nesmí

vyčnívat žádné ostré předměty a na částech karoserie nesmí být žádné ostré hrany. Při opravách

a úpravách přední části karoserie nesmí být použit plech silnější než 2 mm, (Al plech 0,5-3 mm).

Chybějící nebo deformované části karoserie se nesmí nahrazovat trubkami či jinými profily. Na

vozidle nesmí být tažné zařízení.

 

2.3 Dveře řidiče musí být zachovány v sériovém provedení otevíratelné z obou stran, na vnitřní

straně zakryté. Dveře u spolujezdce musí být funkční, bezpečně otvíratelné z obou stran.

Sklo ve dveřích řidiče musí být nahrazeno kovovou mříží či pletivem o maximální velikosti ok

2 x 2 cm, min. průměr drátu 2 mm. Mříž či pletivo musí být bez poškození.

V případě, že na bočních dveřích není kovová mříž musí být u řidiče použita polyamidová

ochranná síť a makrolon.

Zadní dveře musí být původní, případně upravené tak, že musí mít 2/3 původního tvaru a mohou

být připevněny napevno. Dveře musí být zajištěny proti samovolnému otevření. Přední dveře

nejsou povoleny dělené. Třetí nebo páté dveře mohou být nahrazeny čelem do výšky horního

okraje původních zadních světel.

 

2.4 Mimo dveří řidiče jsou povoleny laminátové kity.

 

2.5 U vozů vyrobených podle předchozích pravidel bude udělena výjimka po konzultaci a prohlídce

Hlavního technického komisaře.

 

 

 

 

3. MOTOR

 

3.1 Motor koncernový, automobilový. Je možná jakákoliv úprava motoru dle koncernové značky

(obal koncernový).

 

3.2 Uložení motoru libovolné.

 

3.3 Chlazení motoru libovolné. Chladič je možné umístit do prostoru kabiny jezdce s tím, že za

sedadlem řidiče musí být přepážka, která musí zabránit, aby za žádných provozních podmínek

nedošlo k opaření jezdce.

 

3.4 Výfukové potrubí libovolné, ale musí být tlumič výfuku.

 

 

 

 

 

 

4. PŘEVODOVKA

 

4.1 Převodovka libovolná, zpátečka musí být.

 

4.2 Uložení libovolné

 

4.3 Řazení může být libovolné.

 

4.4 Diferenciál jsou povoleny jakékoliv úpravy.

 

4.5 Spojka může být libovolná.

 

 

 

5. NÁPRAVY

 

5.1 Nápravy, ramena, poloosy libovolné, ale musí vycházet ze stejných kotevních míst do

karosérie jako v sériovém provedení.

 

5.2 Poháněná náprava smí být pouze jedna.

 

5.3 Pérování a tlumiče možno použít libovolné, povolena je výztuha mezi tlumiči přední i zadní

nápravy. Je povoleno použití stabilizátorů. Tlumiče mohou být uloženy libovolně

oproti sériovému uložení.

 

5.4 Řízení a spojovací tyče libovolné. Musí být odstraněno zařízení zabraňující krádeži.

 

5.5 Rozvor libovolný.

 

5.6 Rozšíření náprav max. s vnějším obrysem vozidla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TŘÍDA N1400 ccm a Škoda N1400 ccm

 

 

2. KAROSERIE

 

2.1 Váha vozu. Vozy musí mít minimální váhu 700 kg.

 

2.2 Typ Všechny typy vozidel do obsahu 1400 ccm (bez turba). Agregát , převodovka a podvozek musí být sériový k danému typu vozidla.

 

2.3 Karoserie musí být sériová se zachovalým vnějším obrysem, je zakázáno cokoliv měnit nebo

odlehčovat, aerodynamické prvky jsou povoleny. Je povoleno vyřezat výztuhy kapot motoru a

zrušit sériové upevnění kapoty (dále viz. 1.4 ). Vyztužení karoserie je zakázané.

Z karoserie a jejich vnějších částí nesmí vyčnívat žádné ostré předměty a na částech karoserie

nesmí být žádné ostré hrany. Při opravách a úpravách přední části karoserie nesmí být použit

plech silnější než 1 mm (2mm Al). Chybějící nebo deformované části karoserie se nesmí

nahrazovat trubkami či jinými profily. Sériová palubní deska smí být odstraněna, ale musí byt nahrazena vystuhou. Na vozidle nesmí být tažné zařízení. Z vozidla musí být odstraněny

veškeré tříštivé materiály.

U škoda 105 – 130 je povoleno vyztužení zadních podběhů (nosníků).

 

2.4 Dveře všechny dveře musí být zachovány v sériovém provedení otevíratelné z obou stran.

Všechna skla mimo čelního musí být odstraněna. Ve dveřích řidiče

musí být pletivo o max. velikosti ok 2 x 2 cm, min. průměr drátu 2 mm. Sklo, pletivo musí

být bez poškození.

V případě, že na bočních dveřích není kovová mříž, musí být u řidiče použita polyamidová

ochranná síť a makrolon.

Dveře musí být zajištěny proti samovolnému otevření. Třetí nebo páté dveře musí být bez

úprav, sklo odstraněno. Mohou být připevněny na pevno, ale bez ochranné sítě.

 

2.5 Nárazníky musí být plastové sériové, připevnění na karoserii musí být sériové. Nárazník smí

být pouze jeden vpředu a vzadu. Vadný nebo chybějící přední nárazník musí být vyměněn.

Jiné než sériové výztuhy jsou zakázány.

 

 

3. MOTOR

 

3.1 Motor Je povolen jen zcela sériový motor pro daný typ vozu .

Pro třídu Škoda jsou povoleny všechny motory do výkonu 50 kW.

Je povolen motor Fabia 1.4 MPi 8V (ale pouze osmiventily, ne šestnáctiventily).

Jsou zakázány přeplňované motory. Uložení sériové.

Blok musí být k danému typu bez úprav, setrvačník, řemenice, vačka, ventily, hlava, písty,

rozvod, karburátor, vstřikování, zapalování, vše sériové k danému typu motoru,

bez jakýchkoliv úprav a zásahů.

Karburátor naprosto sériový, je možné odstranit automatický sytič nebo upravit na ruční

ovládání.

Řídicí jednotku motoru je možné libovolně naprogramovat (chip tuning)

Čtyřbodové vstřikování je povoleno k danému typu vozidla.

Pro vozy Favorit a Felície je povolen libovolný silentblok na vodní pumpě. Je doporučeno

upevnění motoru na pevné silentbloky.

Je povolen sportovní filtr sání.

Originální čerpadlo paliva lze nahradit elektrickým a to i typ FACET

Seriovou nádrž lze zaměnit za jinou sportovní homologovanou nádrž, nebo nádrž typu trabant

max. množství paliva 20 l

 

3.2 Výfuk sériový, k danému typu vozu, bez jakýchkoliv úprav, vyjma katalyzátoru, poslední tlumič

výfuku nemusí být, avšak minimálně jeden tlumič výfuku musí být. U vozů Škoda 120, 130

apod. je povoleno zkrácení svodu a umístění tlumiče nad příčku motoru. Uchycení libovolné.

Je povolena rozšířená koncovka výfuku, začínající nejdále 20 cm od konce výfuku.

 

3.3 Chlazení motoru sériové nebo libovolný chladič s ventilátorem, umístěný do původního místa.

 

 

 

4. PŘEVODOVKA

 

4.1 Převodovka musí být sériová pro daný typ vozu bez úprav.

 

4.2 Spojka musí být sériová, bez úprav setrváku.

 

 

4.3 Diferenciál musí být zachován v sériovém provedení. Jsou zakázány samosvorné

diferenciály jakéhokoliv typu, výjimku tvoří pouze vozy, které ho mají v sérii.

Dále jsou zakázány úpravy na zvýšení svornosti.

 

 

 

5. NÁPRAVY

 

5.1 Nápravy musí zůstat v sériovém provedení, je povolena úprava geometrie obou náprav.

U vozů Favorit, Felície je povoleno zaměnit přední nápravnici za originál z vozů Felicie se

stabilizátorem a tím je povoleno použití stabilizátoru u těchto vozů.

Je povolen pouze pohon jedné nápravy.

 

5.2 Ramena v sériovém provedení, ale je povoleno jejich vyztužení, ne prodlužování

 

5.3 Pérování a tlumiče povoleny sportovní tlumiče, pouze bez vyrovnávání tlaku (nádobky). Povolena je výztuha mezi tlumiči přední i zadní nápravy.

 

5.4 Řízení a spojovací tyče sériové, bez uprav. Musí být odstraněno zařízení zabraňující krádeži.

 

5.5 Brzdy sériové, dvoukruhové, bez odlehčených brzdových kotoučů, z okruhu nesmí unikat

kapalina. Ruční brzda musí být funkční, povoleno odstranění aretace.

 

5.6 Pneumatiky Disky kol nesmí přesahovat obrys karoserie

Pneu s hroty, použití sněhových řetězů či pneu s hrubým autokrosovým a šípovým

vzorem, jakož i dvoumontáž je zakázána. Podložky jsou zakázány.

 

 

Pokud není uvedeno jinak, musí být vše sériové.

 

 

 

 

 

 

BUGGY

 

1. Všechny vozy musí být uzavřené s pevnou, neodnímatelnou střechou.

  1. Jsou zakázány ostré hrany na vozidle - min. rádius vnější hrany je 2 mm.

  2. Povinné osvětlení tvoří: dvě brzdová světla z netříštivého materiálu červené barvy o velikosti světelné plochy každého z nich minimálně 60 cm2,budou osazena žárovkami o výkonu 21 W. Tato světla budou svítit v podélné ose vozidla, min. 100 cm. od země a jedno mlhové světlo o světelné ploše min. 60 cm2 osazené žárovkou stejného výkonu umístěné uprostřed v podélné ose vozu min. 100 cm od země ovládané spínačem v dosahu jezdce.

4. Čelní a boční okna musí být osazeny pletivem (rozměr čtverce max. 25 x 25 mm ).

5. Jsou povinná dvě vnější zpětná zrcátka.

6. Konstrukce přední i zadní nápravy libovolná.

7. Je povinný minimálně pětibodový bezpečnostní pás, ukotvený do rámu nebo do příčky zadního oblouku ( povinné orig. šrouby ). Vedení pásů musí jít přes ramena jezdce. Doporučen je šestibodový pás.

8. Nádrž musí být řádně připevněna do karoserie a její odvětrání je vyvedeno pod vozidlo. Musí být umístěna nejméně 30 cm od obrysu vozidla. Náplň nádrže je max. 40 litrů pohonných hmot.

9. Vedení palivových hadiček je staženo svorkami a ty jsou zajištěny vázacím drátem k pevnému bodu karoserie, motoru, popřípadě vzájemně proti sobě.

10. Pneumatiky a ráfky jsou libovolné ( mohou mít sportovní charakter ). Šíře drážky dezénu pneumatiky nesmí být větší než 15 mm. Použití pneumatik s hřeby, hroty, řetězy nebo jinými pomocnými zařízeními není povoleno.

11. Brzdy jsou libovolné, dvouokruhové a ovládané jedním pedálem. Musí odpovídat následujícím požadavkům: normálně se musí přenášet účinek brzdového pedálu na všechna čtyři kola, v případě jakéhokoli úniku tlaku v potrubí, nebo systému brzd se musí účinek brzdového pedálu projevit nejméně na dvě kola vozu.

12. Je předepsána dodatečná ochrana palivového potrubí, vedení oleje a brzd. systému, a to zvenčí jako ochrana proti riziku poškození, a uvnitř v prostoru pro jezdce v místech zvýšeného rizika poškození.

13. Ovládací mechanismus pedálů libovolný, týká se též ovládání spojky.

14. Převodovka libovolná. Zpátečka nemusí být. Kardany musí být umístěny v podkovách min. po 30 cm.

15. Akumulátor musí být důkladně upevněn a v případě, že je umístěn v kabině jezdce musí být zcela chráněn nepropustnou schránkou z izolačního materiálu. Musí být řádně nabit, startování pomocí jakékoli energie zvenčí vozu je na trati nepřípustné.

16. Je povinný odpojovač el. obvodů, ovládání musí být snadno přístupné zevnitř i zvenčí vozu a je umístěno na levé straně u předního okna. Toto zařízení musí rozpojit za všech okolností všechny el. obvody. Označení červený blesk na modrém podkladě, bíle orámován - modrý podklad má klínovitý tvar. Základna trojúhelníku je min. 120 mm. Umístěn viditelně co nejblíže odpojovače.

17. Funkční startér je ovládaný z místa jezdce.

18. Každé vozidlo musí být opatřeno vpředu i vzadu tažným okem, která nesmí přesahovat obrys vozila, musí však být zřetelně viditelné a natřené jasně žlutou nebo oranžovou, případně červenou barvou.

19. Vozy musí mít tlumiče výfuku libovolné konstrukce. Výfuky mohou být vedeny směrem do boku, dozadu, nebo nahoru. Jestliže je ústí výfuku vzadu, nesmí být níže než 10 cm a výše než 120 cm nad zemí a nesmí přesahovat celkovou délku vozidla o více než 15 cm.

20. Elektrické vedení musí být uvnitř vozidla taženo tak, aby nemohlo dojít k mechanickému poškození.

21. Motor může být libovolný. Přeplňování motoru je povoleno. Akcelerátor musí být pro případ selhání opatřen samostatnou vnější pružinou a to pro každou klapku karburátoru zvlášť. Je povoleno elektronické nebo mechanické vstřikování.

22. Ochranná klec je povinná - předepsaný materiál, uhlíková ocel tažená za studena, bezešvá min. průměr 40mm x 2 mm

23. Boční ochr. rám použitý materiál je libovolný - trubka o prům. max. 30 mm, šíře ochr. oblouku nesmí přesahovat vnější obrys pneumatiky a v místě zlomu je zakázána ostrá hrana.

24. Ochr. klec motoru - použitý materiál libovolný - trubka max. o průměru 50 mm. šíře ochr. oblouku nesmí mít ostré hrany v místě zlomu.

25. Spodní kryty motoru a převodovky jsou povoleny - materiál je libovolný.

26. Za hnacími koly jsou předepsány zástěrky z libovolného materiálu sahající min. 50 mm pod střed kola a zakrývající celou šířku kompletního kola. Musí být důkladně připevněny. Kola musí být opatřena blatníky , materiál libovolný. Přední kola musí mít zástěrky nebo dostatečné kryty. Za nepříznivých podmínek může ředitel závodu povolit demontáž blatníků.

27. Startovní čísla : na každém boku vozidla musí být umístěno startovní číslo o rozměru 400 x 170 mm šíře čísel 40 mm. Na střeše musí být trvale připevněn panel o rozměrech 240 x 350 mm, na kterém musí být totéž startovní číslo o rozměru 180 x 100 mm, šíře čáry čísel 30 mm. Panel musí ležet ve svislé rovině procházející podélnou osou vozu a nesmí mít ostré hrany. Na vozidle nesmějí být žádná jiná čísla, která by mohla být zaměněna za start. číslo.

28. Sedačka jezdce- anatomická s pevnou opěrkou hlavy, která je součástí sedačky.Výrobce sedačky libovolný. Výška opěrky musí být minimálně do poloviny helmy jezdce. Za sedačkou musí být přepážka, která musí zabránit, aby za žádných provozních podmínek nedošlo k opaření jezdce. Vývody chladiče musí směřovat do zadu vozu (po jízdě).

29. Minimální váha je u třídy Buggy 4x2 400 kg a u třídy Buggy 4x4 450 kg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACER BUGGY 160, 125 a 250 ccm

 

 

  1. Všechna vozidla musí splňovat předpisy pro RB dle MČR.

 

2. V rámu, v hlavním oblouku, musí být diagonála. Min. průřez trubek rámu u R125 je 30x2mm a

u R250 40x2mm.

 

3. Racer 160

 

Vozidlo:

- min. váha 135 kg

- max. šířka 1240 mm

- max. rozvor 1400 mm

- povinný libovolný přední a zadní nárazník a boční odrážeče zamezující zaklesnutí druhého

vozidla

- povinné 5-ti bodové pásy

- sedačka musí být pevná, tzn. že v zadní části musí být dodatečná výztuha, která zabrání

pohybu sedačky v oblasti zad řidiče

- motor pouze Honda GX160 vybavený variátorem nebo rozběhovou spojkou. Může být použit

motor Honda GX s nižším objemem nebo motor Babeta

- je zakázáno používat motor s převodovkou

 

Motor:

- max. zdvihový objem 167ccm (3-tí výbrus)

- max. zdvih 45 mm, max. vrtání 68,75 mm

- lobovolné – vačková hřídel, píst, ojnice, ventily, pružiny, setrvačník, kliková hřídel, vahadla

- hlava válce může mít libovolné úpravy, ale musí odpovídat typu motoru

- karburátor Keihin nebo shodná replika pro motor GX160 nebo GX200

- sání, vzduchový filtr, tlumič výfuku, předstih - libovolné

- zapalování sériové

 

Variátor:

- variátor Comet, Novak nebo rozběhová spojka

- pružiny i hmotnost závaží libovolné

 

 

4. Racer 125

 

- min. váha 150 kg - bez PHM

- max. šířka 135 cm

 

 

5. Racer 250

 

- min. váha 180 kg - bez PHM

- max. šířka 150 cm

 

 

 

 

 

 

KART

 

 

1. Všechna vozidla musí splňovat předpisy dle Kartcross MASCOM CUPU 2019

 

 

 

2. Jsou povoleny libovolné pneu a směsi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TŘÍDA SPECIÁL

 

 

1. Všechna vozidla musí splňovat všeobecné předpisy s ohledem na bezpečnost (nádrž, baterie,

odpojovač, sedadlo, pásy, rám, výstroj jezdce apod.)

 

 

  1. Ostatní je libovolné.

 

 

 

 

 


 

Příloha k Technickým předpisům 2020

1) Patky a ukotvení rámu

 

Příloha č. 2 – provedení rámu od roku 2015