Jdi na obsah Jdi na menu
 


Technické předpisy 2019

TECHNICKÉ PŘEDPISY

2019

 

AMATÉRSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V AUTOKROSU AMČRA

  Divize N1 do 1400ccm,Divize S1 do1400ccm ,Divize  ,Divize S2 do 1600ccm,Divize S3 nad 1600ccm ,Divize S4 - 4 x 4special   ,Divize B1 Buggy 4 x 2  ,B2  Buggy 4 x 4 .

1.VŠEOBECNĚ – vyhlášených pohárů v amatérském autokrosu se mohou zúčastnit vozy splňující tyto předpisy. Každý závodník je povinen mít  plachtu pod vozidlo, přesahující vnější rozměry vozidla.

 

1.1. Pro divize S1 -2-3 musí agregát, převodovka a podvozek vycházet z typu výrobce dané značky nebo koncernu. Úpravy libovolné.  Divize S4,B1,B2 mají volbu agregátu, převodovky a podvozku libovolnou.                                                

 

1.2. Přeplňované motory jsou zakázané pro divize S1.-S2.-J.-N1 a L1.

 

1.3. Výfukové potrubí – libovolné, musí být vybaven tlumičem výfuku a katalyzátorem, jehož vyústění musí být v zadní části polovině vozu. Hlučnost do 100 dB – tolerance 2%.Pro divizi N1 a L1 musí být zachovány v originále první dva díly výfuku.

 

1.4. Karoserie – u divizí S1,2, 3 a 4 musí být karoserie sériová se zachovaným vnějším obrysem. Je zakázáno ji zkracovat, prodlužovat a vyřezávat základní bezpečnostní prvky.  Na vozidle se nesmí vyřezávat podlaha vozidla až k zadním sedačkám, stěna mezi motorem a kabinou a žádná nosná část vozidal ani prahy. Aerodynamické prvky jsou povoleny. Na vozidle musí být všechny blatníky bez vnitřních výztuh. Při použití tzv. Pickupů, je toto možno pouze u vozů od výrobce dané značky - ZÁKAZ – přestaveb klasických karoserií na verzi Pickup. Pokud se  kabinou řidiče u klasické verze karoserie povede benzínové či chladící potrubí musí být v celku a zakryto. Vozidlo musí být taktéž vybaven ochrannou stěnou,pokud je chladič umístěn vzadu, jež zabrání případnému zasažení kapalinami jezdce. Vodní potrubí v prostoru jezdce musí být kovové a musí být vedeno po podlaze vozu. Musí být zakryto proti případnému opaření jezdce, případně zasahujícího pořadatele.Povinná demontáž zámku volantu.

 

1.5. Kapota - musí být zajištěna ve čtyřech bodech. Zajištění musí být provedeno součástkou, kterou je možno odjistit bez použití nářadí. Sériové otvírání zakázáno.Platí pro všechny divize.

 

1.6. Dveře – levé a pravé přední dveře musí být zachovány . Dveře řidiče musí být otvíratelné z obou stran + jedny dveře musí být otvíratelné nebo průchozí v místě okna.Dveře řidiče musí být zevnitř zakryty.Platí pro všechny divize.

 

1.7. Skla – můžou být nahrazena kovovou mříží či pletivem o maximální velikosti ok 2 x 2 cm, min. průměr drátu 1 mm a zajištěním minimálně na 4 místech nebo polikarbonátem o síle 4mm.Platí pro všechny divize.

 

1.8. Nárazníky – musí být plastové, připevnění na karoserii musí vycházet za série. Vadný nebo chybějící přední nárazník musí být během závodu vyměněn, případně uzpůsoben k bezpečnému dojezdu závodu.Výztuha nárazníku může být nahrazena jednou trubkou o průměru 25mm,tato trubka nesmí přesahovat vnější okraje nosníků.Neplatí pro divizi N1, N2 a Junior .

 

1.9. Tlumiče – povoleno použití sportovních tlumičů a pérování.Neplatí pro divizi N1a L1 tlumiče seriové.

 

1.10. Nápravy – náprava včetně svých částí musí vycházet z použité karoserie. Je možné její části vyztužovat. Rozvor a rozchod může být rozšířen maximálně 7 cm na každou stranu.Neplatí pro divizi 4 a Buggy náprava libovolná.Neplatí pro divizi N1a L1 sériová náprava.

 

 

1.11. Brzdy, brzová světla – vůz musí být vybaven účinným dvouokruhovým systémem s účinnou parkovací brzdou. Vůz musí být vybaven světlem do mlhy červené barvy, které musí být trvale rozsvíceno a minimálně dvěma brzdovými světly umístěními na dobře viditelném místě.Skleněné a plastové díly osvětlení,které jsou tříštitelné je nutné demontovat.Otvory vzniklé po odstranění těchto dílů,je nutné zakrýt plechem o max. tloušťce 1 mm nebo pružným plastem tak ,aby nevznikly ostré hrany či břity .Platí pro všechny divize.

 

1.12. Lapače nečistot – povinné na všech čtyřech kolech (50% zakrytí) – 10 cm od země. Na každé straně pneumatiky musí lapač přesahovat o 2 cm.Platí pro všechny divize.

 

1.13. Palivová nádrž – je možné ji zanechat v původním uložení, ale musí být zabezpečena proti proražení. Při použití nádrže jiného typu, je možno tuto umístit v zadní části vozu (doporučené umístění mezi tlumiči) a to minimálně 30 cm od deformačního prostoru. Odvzdušnění nádrže musí být vyvedeno mimo vozidlo. Při upevnění nádrže se musí použít izolační materiál zabraňující prodření či proražení.Nádrž umístěna v kabině musí být zakryta ze všech stran. /krycí dekl/.Pro divize S1,S2,S3,S4 nádrž s propadlou homologací nebo hliníková o síle min.3mm.Platí pro všechny divize.

 

1.14. Tažná oka – vůz musí být vybaven vpředu i vzadu tažnými řádně označenými oky. Označení míst pomocí červených šipek – velikost šipky min. 10 cm.Platí pro všechny divize.

 

1.15. Elektroinstalace – libovolná.Neplatí pro Junior, N1 a L1.

 

1.16. Akumulátor – musí být ke karosérii pevně a spolehlivě připevněn. V případě umístění akumulátoru uvnitř vozu, musí být upevněn dvojím jištěním a musí být zakryt odnímatelným víkem z PVC.Platí pro všechny divize.

 

1.17. Stěrače a ostřikovače – v případě, že je vůz vybaven předním sklem, musí být vybaven funkčními stěrači a ostřikovači. Stěrač libovolný, musí však setřít min. 2/3 skla.Platí pro všechny divize.

 

1.18. Pneumatiky – zákaz používání speciálních krosových pneumatik s bočním vzorem, pneumatik s nastřelenými hřebíky nebo se šípovým vzorem.

                                                     N1a L1 serie

N.1 Všechny sériová vozidla do obsahu  1600ccm bez turba ,4x4, kompresoru a dvojitých karburátorů.Karosérie vozidla musí být sériové se zachovalým vnějším obrysem , je zakázáno cokoliv měnit nebo odlehčovat.Z vozidla musí být odstraněny veškeré tříštivé materiály.Na vozidle musí být veškeré bezpečnostní prvky.Nárazníky sériové s originál výztuhou daného typu.Motor a převodovka sériová  daného typu bez úprav, povolen sportovní filtr.Chlazení motoru na původním místě libovolný chladič .Povinné zachování sériové elektroinstalace /počítač,vstřiky,karburátor /, s diagnostickou zásuvkou.Přebytečnou elektroinstalaci je možné odstranit.Povinná demontáž zámku volantu a zachování originál palubky, stačí vrchní díl.Originál kod motoru a originál převodovka bez ůprav.

 

2.POVINNÉ BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

2.1. Sedačka závodní – sedadlo musí být řádně upevněno a musí být opatřeno opěrkou hlavy vyrobenou jako součást sedadla. Sedadlo musí být vybaveno minimálně čtyřbodovým bezpečnostním pásem s propadlou homologací. Je nutné pás ukotvit do zesílených kotevních míst jako je v sérii, přičemž bederní část musí být připevněna k ochrannému rámu. Spona pásu a celý pás včetně upevnění nesmí vykazovat známky poškození nebo opotřebování a musí být ve všech směrech spolehlivý. Pásy nesmí být ručně šité.Platí pro všechny divize.Pro divize S1,S2,S3,S4 povinná sedečka s propadlou homologací a nehořhlavou kombinézu.

 

2.2. Zrcátko – vůz musí být vybaven minimálně jedním zpětným zrcátkem.Platí pro všechny divize.

 

2.3. Odpojovač(e) akumulátoru – vůz musí být vybaven odpojovačem akumulátoru tak, aby byl dosažitelný jak jezdcem uvnitř interiéru, tak i pořadatelem v exteriéru vozu. Venkovní označení musí být v provedení modreho trojúhelníku (strana troj. Min 10 cm) uvnitř vyznačeným červeným bleskem. Musí být umístěn v levé části vozidla, před levým předním sloupkem.Platí pro všechny divize.

 

2.4. Hasící sprej – každý vůz jím bude vybaven. Musí být zajištěn proti uvolnění, toto však nesmí být v protikladu s okamžitým použitím.Platí pro všechny divize.

 

2.5. Rám – v prostoru jezdce musí být ochranný rám splňující podmínky přílohy J. Rám se skládá ze dvou oblouků, podle konstrukce je dělíme na rám s oblouky příčnými (napříč vozidla) oblouk jeden je nad předním sedadlem a druhý podél předních sloupků. Jednotlivé oblouky jsou mezi sebou navzájem spojeny výztuhami. Upevnění oblouků do karoserie je pomocí vzpěr. Jednotlivé oblouky a vzpěry musí být ukončeny patkami. Rám musí být ve vozidle kompletně svařený. Místo uchycení v karoserii vozidla musí být vyztuženo ocelovou podložkou přesahující jednotlivé zvolené patky a zavařeno 10x10cm. Minimální rozměry použitých trubek jsou pro rám 38 mm o síle stěny 2,5 mm, nebo 40mm x 2mm, 45mm x 1,5mm.   Rám musí být vyztužen příčnými a podelnými kříži,např,kříž ve dveřich,za řidičem,atd   Platí pro všechny divize. Pro divizi L1 povinný oblouk nad hlavou, od levého středového sloupku na pravý sloupek.                                   

Tloušťka – síla výztuh min 2 mm. V případě použití jiného materiálu s menší sílou stěny, musí být tento materiál určený jako speciální na výrobu rámu.

 

3. ÚPRAVY

 

3.1. DivizeS 1-3 mají povolené libovolné úpravy motoru a převodovky (vyjma sekvence). Musí být zachován obsah motoru pro danou divizi. Možná záměna v rámci koncernu. V případě použití jiného koncernového motoru, musí být umístěn v původním místě na původních drážkách.

 

3.2. DivizeS 4 má povolené libovolné úpravy motoru a převodovky . Možná záměna i momo koncern. Uložení mimokoncernového motoru plus mínus 5 cm oproti uložení dle daného typu vozu.

 

3.3. Divize Junior má povolené libovolné úpravy motoru,převodovky  a podvozku. Zakázáno sportovní vstřikování, sportovní karburátory a sekvenční převodovky. Karoserie možno použít laminát.Zakázáno vyřezávání nosníků nebo originál výztuh.Nárazníky originál z výztuhama. Originál kod motoru.

 

3.4. Divize Buggy má povolené libovolné úpravy motoru, převodovky a podvozku. Při stavbě vozu musí být dodrženy zažité standardy v těchto divizích tzn. rám, uložení agregátu, pohon kol.

 

4. STARTOVNÍ ČÍSLA

 

4.1. Přiřazení startovních čísel

  Divize Junior 1400 ccm : 1 - 99                Divize S4 -4x4special tur : 501 – 599

  Divize N1 do  1600ccm : 101 - 199         Divize L1 do 1600 ccm: libovolná

  Divize S1 do 1400 ccm : 201 – 299          Divize B1 Buggy 4 x 2 : libovolná

  Divize S2 do 1600 ccm : 301 – 399          Divize B2 Buggy 4 x 4 : libovolná

  Divize S3 nad 1600 ccm :401 – 499            

 

4.2. Barva číslic je černá, podklad bílý.

 

4.3. Rozměr minimálně 40 x 40 cm na dveřích. Rozměr 15 x 15 cm na rohu předního okna nebo na kapotě 40 x 40 cm, a umístit i na střechu vozu

HLAVNÍ BEZPEČNOSTNÍ RÁMY:

bezbečnostní rámy